W dniach 14-18 września 2019 r. w Lublinie odbyła się XLI Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB). Konferencja zrzesza 25 instytucji opiekujących się polskim dziedzictwem narodowym w różnych zakątkach świata. Do 1990 r. sesje odbywały się poza granicami Polski. Pierwszy zjazd w wolnej Polsce odbył się w 1995 r. w Lublinie, jego organizatorami były Biblioteka Polska POSK z Londynu i Biblioteka Uniwersytecka KUL. Tegoroczną edycję koordynowały Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka im. Wandy Stachiewicz w Montrealu oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Za koordynację jednostek uczelni odpowiedzialnych za organizację wydarzeń na terenie KUL odpowiadał Uniwersytet Otwarty. Rektor KUL ks. Prof. Antoni Dębiński otwierając Konferencję złożył podziękowania reprezentowanym instytucjom za wieloletnie wsparcie okazywane uczelni, bez którego uczelnia nie przetrwałaby trudnych czasów PRL. W trakcie paneli odbywających się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w siedzibie lubelskiego Oddziału IPN poruszona została tematyka sytuacji polskich organizacji emigracyjnych, w tym wsparcia okazywanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczególne miejsce zajmowało zagadnienie badań nad 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Obrady były okazją do wymiany doświadczeń kierowników polonijnych organizacji. Spotkania w gronie ekspertów stanowiły bodziec dla nawiązywania kontaktów w środowisku badaczy, dla których priorytetem jest troska o dziedzictwo polskiej emigracji. Panelom towarzyszyły wizyty w muzeach i instytucjach kultury, służące nie tylko celom naukowym, lecz także umacnianiu serdecznych relacji łączących uczestników i organizatorów sesji.

Zapraszamy do galerii:

Inauguracja sesji

Wizyta w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Obrady na KUL

Msza Święta na zakończenie konferencji