W dniach 14–18 września 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II będziemy gościć uczestników XLI Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MAB), która zrzesza 25 instytucji. Jest to coroczny zjazd organizacji opiekujących się polskim dziedzictwem narodowym w różnych zakątkach świata, kładących szczególny akcent na kwestie emigracji niepodległościowej. Do roku 1990 sesje odbywały się poza granicami Polski, zaś po odzyskaniu pełnej suwerenności statut dopuścił możliwość obrad na terenie Ojczyzny. Pierwszy zjazd w wolnej Polsce miał miejsce w Lublinie w 1995 roku, którego organizatorami były: Biblioteka Polska POSK z Londynu i Biblioteka KUL z Lublina. Dotychczas spotkania odbyły się także w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. W tym roku MAB koordynuje Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii – najstarsze polskie archiwum na terenie Wielkiej Brytanii, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka im. Wandy Stachiewicz w Montrealu oraz niezrzeszony partner polski; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W sprawy organizacji wydarzeń odbywających się w ramach konferencji na terenie KUL są zaangażowane jednostki Uczelni, których prace koordynuje Uniwersytet Otwarty.