Tematy prac zaliczeniowych pierwszego semestru
Kursu Wyższej Kultury Religijnej
edycji 2013

 1. Co teologia mówi o Jezusie – czyli główne tezy katolickiej chrystologii. Po co katolikom wiedza o Nim?
 2. Co i skąd wiemy o Bogu? Jakie ta wiedza ma praktyczne konsekwencje w życiu katolików?
 3. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – kim są, co Ich łączy, a co różni? Jakie to ma znaczenie w życiu osób wierzących?
 4. Moralność katolicka – co to naprawdę jest? I dlaczego warto się nad tym zastanawiać?
 5. Podstawy, sens i główne przesłanie prawa kanonicznego. Po co to prawo w ogóle istnieje?
 6. Czym jest Kościół katolicki? Jakie konsekwencje (przywileje i zobowiązania) rodzi bycie Jego członkiem?
 7. Czy małżeństwo chrześcijańskie i rodzina chrześcijańska są rzeczywistościami wyjątkowymi?
 8. Wiedza (rozum) – wiara w Boga Trójjedynego – katolickość – prawo moralne. Co łączy te kwestie?
 9. Moje odkrycia (poruszenia intelektualne) podczas wykładów? Co odkryłam/odkryłem i dlaczego uznaję to za ważne?
 10. Proponuje temat……… [tu należy zaproponować własny temat pracy].

Instrukcja

 1. Każdy słuchacz wybiera tylko jedne temat, na który przygotowuje pracę.
 2. Praca powinna być wydrukowana pismem o wielkości 12 pkt na kartkach formatu A4
 3. Praca powinna liczyć od 2 do 5 stron.
 4. W wyjątkowych sytuacjach praca może być napisana ręcznie.
 5. Praca powinna być oddana nie później niż 28 lutego 2014 r.
 6. Pracę można oddać wykładowcy lub osobiście w sekretariacie Uniwersytetu otwartego KUL, albo przesłać mejlowo na jeden z adresów: otwarty@kul.pl lub uo@kul.pl.

W razie pytań związanych za zaliczeniem można sie skontaktować za pomoca poniższego formularza

Zaliczenie semestru zimowego 2013/2014 KWKR