Organizacja zajęć w ramach KWKR wygląda następująco:

  • kurs trwa rok akademicki, czyli 2 semestry;
  • podstawowym etapem kursu jest semestr;
  • wpisanie na kolejny semest następuje po zaliczeniu poprzedniego;
  • jedynie osoba, która zaliczy 2 semestry otrzymuje świadectwo ukończenia kursu (certyfikat);
  • w ciągu całego kursu uczestnik bierze udział w 120 godzinach zajęć uniwersyteckich-naukowych i kilkunastu nienaukowych (np. duszpasterskich);
  • 90 godzin to zajęcia podstawowe, podczas których realizowany jest główny program;
  • 30 godzin to zajęcia do wyboru: słuchacz wybiera dwa 15-godzinne konwersatoria/wykłady z zaproponowanej puli zajęć fakultatywnych (zestaw tych zajęć jest zmienny – w każdym roku odnawiany);
  • zajęcia podstawowe zgrupowane są w 6 modułów;
  • zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 16.00-20.00 - 5 jednostek 45-minutowych + krótkie przerwy (możliwe są odstępstwa od tej zasady wynikające z niemożliwych do przewidzenia przyczyn losowych).