Zajęcia w ramach Kursu Wyższej Kultury Religijnej rozłożone są na dwa lata akademickie (w aktualnie otwieranej edycji potrwają od października 2013 r. do czerwca 2015 r.). W tym czasie słuchacz weźmie udział w 240 godzinach zajęć. Na tę liczbę składają się: 90 godzin zajęć podstawowych z zakresu z różnych dziedzin: religiologii, religioznawstwa, prawa kanonicznego oraz świeckiego, katolickiej nauki społecznej, oraz 30 godzin (dwa 15-godzinne spotkania) zajęć fakultatywnych. Tematyka tych ostatnich będzie zmieniana w każdym semestrze. Zawsze będzie dotyczyć bardzo ważnych i aktualnych problemów z życia osobistego lub społecznego, a także innych obszarów wiedzy religijnej, jak np. sztuka czy historia. nie zabraknie też propozycji zajęć, podczas których będzie można zgłębić wiedzę dotyczącą Pisma świętego. Ostateczny wybór tematów tych spotkań będzie należał do uczestników kursu: z przedstawionej propozycji kilku kursów fakultatywnych w każdym semestrze zostaną zrealizowane dwa, które będą się cieszyły największym zainteresowaniem słuchaczy. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów o znacznym dorobku naukowym i dydaktycznym (w tym kontekście warto zauważyć, że Wydział Teologii KUL, którego pracownicy stanowią większość wykładowców KWKR, został uznany przez poczytne i opiniotwórcze czasopisma za najlepszy wydział teologiczny Polsce w obecnym roku). Zaproponowany w ramach KWKR układ zajęć i dobór prowadzących nie pozostawia wątpliwości, że jest to interesujący i nowoczesny sposób – ze względów zarówno merytorycznych, jak i formalnych – na uporządkowanie i ugruntowanie dotychczasowej oraz nabycie nowej wiedzy religijnej, która jest bardzo aktualna, bo stanbowi efektem najnowszych badań naukowych. jest to więc wiedza, której nie można wyczytać z książek lub czasopism religijnych.